Pengikut

Charles Santiago

Posted by : Unknown | Ahad, 26 Jun 2011 | Published in

sumber :-

Charles Santiago


PENDAPATAN GAYA HIDUP LAYAK DIKOMPROMI DENGAN RANG UNDANG-UNDANG (NWCC)

Posted: 26 Jun 2011 07:44 PM PDT

Title:Decent Living Wages Compromised with NWCC Bill

Translate: PENDAPATAN GAYA HIDUP LAYAK DIKOMPROMI DENGAN RANG UNDANG-UNDANG (NWCC)

Majlis Perundingan Upah Kebangsaan (NWCC) 2011 telah menggantikan Rang undang-undang  Akta Majlis Penetapan Upah 1947.

a)      Gaji minimum bolah dilaksanakan tanpa NWCC

Rang Undang-undang yang dicadangkan mewujudkan Majlis Perundingan Upah untuk menjalankan kajian dan membuat syor kepada kerajaan mengenai gaji minimum. Badan yang dicadangkan akan perundingan dalam sifat tetapi keputusannya tidak mengikut Kerajaan.

Semua cadangan Majlis mesti melalui Menteri yang diberi kuasa untuk membuat keputusan muktamad. Selain itu, Ahli-Ahli Majlis akan dilantik oleh Menteri.

Menteri mempunyai kuasa yang mutlak dan berkuasa untuk membuat keputusan mengenai gaji minima. Menteri akan melantik Ahli Majlis untuk membuat keputusan yang terakhir dan mengawal proses untuk menentukkan gaji minimum.

Oleh itu, Menteri bolah menentukkan gaji minima dengan bekerjasama daripada pihak Jawatankuasa Teknikal dalam Kementerian. Selain itu, penubuhan sebuah Majlis Perundingan Gaji Kebangsaan adalah berlebihan dan membazirkan dana wang dan ia memperkenalkan satu lapisan yang birokrasi dalam penentuan gaji.

b)   Definisi gaji minima-hilang!

Rang undang-undang tidak menentukkan rangka kerja gaji minima untuk panduan bagi perbincangan dan keputusan oleh Majlis.

Akta Pekerjaan Seksyen 2 (1955) menetapkan upah dengan cara berikut:

"Upah" bermaksud gaji asas dan semua bayaran wang tunai perlu dibayar kepada setiap     pekerja kontrak semasa perkhidmatan tetapi tidak termasuk:

(a)   Nilai rumah,bekalan makanan,bahan api,lampu,air , perubatan,kemudahan atau perkhidmatan yang diluluskan.

(b)   Caruman yang dibayar oleh majikan tentang kumpulan wang pencen,kumpulan wang simpanan,skim persaraan pemberhentikan kerja atau skim pesaraan telah ditubuhkan untuk memberi faedah kepada kebajikan pekerja.

(c)    Elaun perjalanan atau nilai konsesi perjalanan

Tetapi rangka kerja untuk gaji minima tidak ditetapkan.

Organisasi Buruh Antarabangsa (ILO) telah menyediakan rangka kerja dalam penentuan gaji minimum.Artikel 3 konvensyen ILO 131 atas gaji minima (1970) mencadangkan bahawa untuk menentukan tahap gaji minima hendaklah itermasuk:

(a)   Keperluan pekerja dan keluarga mereka dengan mengambil kira tahap gaji di negara ini,kos sara hidup,faedah keselamatan sosial dan taraf hidup kumpulan sosial yang lain.

 

(b)   Faktor-faktor Ekonomi,termasuk keperluan pembangunan Ekonomi,tahap produktiviti dan keinginan untuk mencapai dan mengekalkan tahap pekerjaan.

Sejajar dengan rangka kerja ini, negara-negara ASEAN seperti Indonesia,Thailand,dan Korea Selatan telah membangunkan satu rangka kerja untuk gaji minima yang mempunyai tiga faktor: makanan, bahan bukan makanan dan penjimatan (Peratusan gaji).

£  Indonesia-Undang-undang gaji minima telah menetapkan " Penubuhan gaji minima seperti yang dinyatakan di bawah Subseksyen (1) hendaklah memenuhi keperluan untuk kehidupan yang baik" (Akta No 13 tahun 2003).

£  South Korea-Gaji minima yang ditetapkan oleh Menteri Sumber Manusia dan MWC harus mengambil kira faktor-faktor berikut: a) kos sara hidup; b) gaji pekerja setanding; C) sumber produktiviti dan lain-lain.

Maksud gaji minima tidak ditetapkan dalam Rang undang-undang. Adalah  penting untuk mempunyai definisi  gaji minima kerana ia sepatutnya adalah gaji yang dapat membantu pekerja dalam kehidupan dan membaiki keluarga mereka. Gaji tidak sepatutnya dibawah garis kemiskinan, seperti yang dihadapi oleh pengawal keselamatan di negara ini. Tanpa definasi apa-apa amaun boleh dikira sebagai gaji minima. Kami mahu mencegah penyalahgunaan seperti gaji minimum tersebut dengan mendapat satu definisi yang boleh diterima pakai untuk gaji minima supaya bahawa Majlis boleh memohon.

c)                          Majlis mesti Autonomi dan Bebas

Rang undang-undang yang dicadangkan mengemukakan bahawa Ahli Majlis yang akan dilantik oleh Menteri, dan keputusannya tidak mengikat. Kami mengemukakan alternatif untuk memastikan bahawa Majlis yang Autonomi,bebas dan berkhidmat untuk membuat keputusan untuk semua pihak.

Majlis itu mesti:

  • Beroperasi sebagai sebuah badan tiga pihak dengan pihak ketiga yang bebas menjadi pengantara di antara majikan dan pekerja.

 

Kami mencadangkan satu rangka kerja tiga pihak, berdasarkan amalan yang terbaik anatarabangsa. Ia termasuk:

a)      Pertubuhan-pertubuhan majikan dan kesatuan buruh akan memilih majikan dan wakil pekerja;

b)      Bebas mesti memenuhi set kriteria, dinyatakan sesuai untuk kelayakan dan kehilangan  kelayakan :

o   Pengetahuan  dalam  pasaran buruh  atau undang-undang sumber manusia, dan pengalaman dalam analisis isu-isu nasional yang kompleks

§  Ahli akademik,peguam perindustrian,hakim-hakim yang telah bersara dan mahkamah perusahaan yang layak untuk kriteria ini.

 

o   Berkepentingan, Orang yang terhad untuk membuat keputusan.

§  Kriteria ini tidak melayakkan, antara lain, pengawai kerajaan,pesara awam yang mempunyai kepentingan kewangan dalam syarikat-syarikat.

 

c)      Calon-calon untuk Ahli Majlis bebas akan dicadangkan oleh pekerja-pekerja, majikan dan kerajaan, dengan pekerja dan majikan berhak untuk mengundi sehingga satu pertiga daripada jumlah pencalonan.

 

d)      Akhir sekali ini meninggalkan,kumpulan bebas yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak majikan dan pekerja untuk membantu membawa angka gaji minima yang boleh diterima oleh semua.

 

e)      Wakil-wakil kerajaan yang dilantik sebagai Ahli Dewan Undangan untuk memberI maklumat dan panduan mengenai dasar,tetapi tidak akan mengundi dalam perbincangan Majlis .

 

f)       Cadangan Majlis harus mencapai dua pertiga undi penyokong Ahli Majlis sebelum dikemukakan kepada kerajaan.

 

g)      Kerajaan boleh kembalikan syor kepada Majlis untuk perbincangan. Walau bagaimanapun,keputusan Majlis yang mempunyai dua pertiga undi  secara automatik akan menjadi keputusan yang sah  bagi upah tahap hidup yang baik.

 

 

Charles Santiago

 

Ahli Parlimen Klang   


(0) Comments

Leave a Response

Sayap Parti